Προκήρυξη πλήρωσης με ανοιχτή διαδικασία διορισμού κενής  οργανικής θέσης  μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη πλήρωσης με ανοιχτή διαδικασία διορισμού κενής  οργανικής θέσης  μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Η ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 76497/30-08-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ  ΣΤΙΣ 09/09/2023 ΣΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ) ΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 10/09/2023 ΚΑΙ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 09/10/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 23:59′:59“”. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΣΤΙΣ 09/10/2023 ΔΕΝ ΘΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ, ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Συνημμένα αρχεία:

α) Την με αριθ. πρωτ. 76497/30-08-2023 Προκήρυξη πλήρωσης με ανοιχτή διαδικασία διορισμού οκτώ (8) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αρχείο pdf),

β) Την με αριθ. πρωτ. 79582/08-09-2023  Ανακοίνωση Προκήρυξης