Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διδρυματικό ΠΜΣ με τίτλο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διδρυματικό ΠΜΣ με τίτλο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διδρυματικό ΠΜΣ με τίτλο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττική.

Αίτηση Υποψηφιότητας