ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+ «ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (BLENDED INTENSIVE PROGRAMME – BIP)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+ «ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (BLENDED INTENSIVE PROGRAMME – BIP)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+ «ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (BLENDED INTENSIVE PROGRAMME – BIP). Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ