ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ» (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΝΟΣ0301 (NURS399) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ» (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΝΟΣ0301 (NURS399) 

Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες του Γ΄ εξαμήνου, που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Βασική Νοσηλευτική ΙΙ – Εργαστήριο να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος και να ακολουθήσουν τις οδηγίες στο πεδίο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

Η ενημέρωση για την κλινική άσκηση στα νοσοκομεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου και ώρα 12.00 μ.μ. στο K7303 

 

Οι καθηγητές του μαθήματος