Ανακοίνωση για την επαναληπτική εξεταστική του μαθήματος της Φαρμακολογίας Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση για την επαναληπτική εξεταστική του μαθήματος της Φαρμακολογίας Σεπτεμβρίου 2023

Η επαναληπτική εξεταστική του μαθήματος της Φαρμακολογίας Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στις 22/09/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00-16:00.

Δρ. Ιωάννης Δρίκος