ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΝΟΣ0302)

 

Ενημερώνονται οι φοιτητές  του Γ΄εξαμήνου, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το Εργαστήριο της Κοινοτική Νοσηλευτικής Ι ότι:

   • θα πρέπει να εγγραφούν στο e-class του Εργαστηρίου (ΝΟΣ0302) και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις
   • την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 8πμ-12μμ θα γίνει το πρώτο μάθημα του Εργαστηρίου στην αίθουσα Κ13-107, κατά ομάδες
   • οι ομάδες θα ανακοινωθούν σε επόμενο μήνυμα
   • η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική.

 

Καλή  ακαδημαϊκή χρονιά!

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ