ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 2η φάση ηλεκτρονικής εγγραφής πρωτοετών φοιτητών στα Τμήματα Πα.Δ.Α. Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 – Από 29/09/2023 έως και 15/10/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 2η φάση ηλεκτρονικής εγγραφής πρωτοετών φοιτητών στα Τμήματα Πα.Δ.Α. Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 – Από 29/09/2023 έως και 15/10/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 2η φάση ηλεκτρονικής εγγραφής πρωτοετών φοιτητών στα Τμήματα Πα.Δ.Α. Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 – Από 29/09/2023 έως και 15/10/2023

Αγαπητές νεοεισαχθείσες  φοιτήτριες και αγαπητοί νεοεισαχθέντες φοιτητές, Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την εισαγωγή σας στο Τμήμα μας και να σας ευχηθούμε καλή αρχή στις σπουδές σας.

Η περίοδος ηλεκτρονικών εγγραφών και κατάθεση δικαιολογητικών πρωτοετών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα είναι από την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023,

Η ολοκλήρωση της εγγραφής, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με έναν από τους δυο παρακάτω τρόπους:

Α) Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών μέσω της πλατφόρμας preregister.uniwa.gr σε pdf αρχεία. (από 29/9/2023 έως 15/10/2023) με τους κωδικούς που λαμβάνεται μέσω SMS, (βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου).

  • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνον για άρρενες για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης).
  • Έντυπο ΑΜΚΑ ΦΟΙΤΗΤΗ (μπορεί να αναζητηθεί στην διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/eurese-arithmou-metroou-koinonikes-asphalises-amka

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, θα πρέπει να υποβάλουν:

  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

ή

Β) Αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στη Γραμματεία του Τμήματος. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στην υπηρεσία ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ/εταιρεία courier) είναι η 16η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023.

Βεβαιώσεις φοίτησης και Πιστοποιητικά Σπουδών οι νεοεισαχθέντες φοιτητές θα μπορούν να παραλαμβάνουν μετά από αίτησή τους στην ειδική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου https://sso.uniwa.gr/login?service=https%3A%2F%2Fservices.uniwa.gr%2Flogin%2Fcas  μετά τις 17/10/2023

Στοιχεία επικοινωνίας της Γραμματείας του Τμήματος:

Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας

Γραμματεία Τμήματος Νοσηλευτικής

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243Αιγάλεω Αττικής

Πανεπιστημιούπολη 1 (Άλσος Αιγάλεω) (κτίριο Κ4, γραφείο 017).

 

Τηλέφωνο: 210 5385613,616 & 863

e-mail: gramnurse@uniwa.gr

Ημέρες και ώρες  επικοινωνίας με το κοινό: κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού.