Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα  Νοσηλευτικής στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023- 2024 στο ΠΑΔΑ» της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΔΑ» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6003179 (κωδικός έργου 81329), με ΕΥ τον κ. Κωνσταντίνο Ψωμόπουλο, Καθηγητή ΠΑΔΑ.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα  Νοσηλευτικής στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023- 2024 στο ΠΑΔΑ» της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΔΑ» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6003179 (κωδικός έργου 81329), με ΕΥ τον κ. Κωνσταντίνο Ψωμόπουλο, Καθηγητή ΠΑΔΑ.

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα  Νοσηλευτικής στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023- 2024 στο ΠΑΔΑ» της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΔΑ» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6003179 (κωδικός έργου 81329), με ΕΥ τον κ. Κωνσταντίνο Ψωμόπουλο, Καθηγητή ΠΑΔΑ.

Δείτε τα αποτελέσματα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://elke.uniwa.gr/epikairotita/announcements/apodochi-apotelesmaton-axiologisis-ypopsifiotiton-gia-to-tmima-nosileytikis/