ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ  ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ) του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ για το χειμερινό εξάμηνο 2023/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ  ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ) του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ για το χειμερινό εξάμηνο 2023/2024

Η  τελετή καθομολόγησης (ορκωμοσία) θα διεξαχθεί στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του  Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου στην Πανεπιστημιούπολη του Αρχαίου Ελαιώνα επί των οδών Π. Ράλλη και Θηβών, την 5ην Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή  (κατά τις ώρες 10π.μ -13.00 μ.μ) για τους αποφοίτους  που έχουν υποβάλλει αίτηση ορκωμοσίας  μέχρι 31/01/2024.  

Οι ομάδες θα χωριστούν με απόλυτη αλφαβητική σειρά και για να μην υπάρξει σύγχυση θα αναγραφεί και ο αριθμός μητρώου των συμμετεχόντων.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ.

Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις αρχές Μαρτίου με τα μητρώα των ορκιζόμενων, τις ώρες των τελετών και οδηγίες για την ομαλή, ασφαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της τελετής.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των ορκιζόμενων και για την έγκαιρη προετοιμασία – έκδοση των πτυχίων παρακαλείσθε μην επικοινωνείτε τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικά μηνύματα με τη Γραμματεία του Τμήματος παρά μόνο σε περίπτωση εξαιρετικής ανάγκης.