Επείγουσα Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εξέτασης

Επείγουσα Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εξέτασης

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει να έχουν κάνει δήλωση των μαθημάτων στο «Φοιτητολόγιο» και επιπλέον να έχουν κάνει οπωσδήποτε εγγραφή στο e-class των αντίστοιχων μαθημάτων.

Επίσης, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν τον κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά προτίμηση υπολογιστή ή ταμπλέτα με κάμερα και μικρόφωνο.

Γενικές οδηγίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και αναλυτικές οδηγίες (διαδικασίες/πρωτόκολλο εξέτασης) στο e-class του κάθε μαθήματος ξεχωριστά.

 

Η Επιτροπή Εξετάσεων