Πρόσκληση για Δημόσια Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα κ Χαραλαμπόπουλου Μάριου