Πρόσκληση για κρίση Διδακτορικής Διατριβής

Πρόσκληση για κρίση Διδακτορικής Διατριβής

        Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  (3/14-02-2023), με την οποία ορίστηκε η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή για κρίση της Διδακτορικής Διατριβής της ΥΔ ΤΣΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ με θέμα «Σεξουαλική λειτουργία επιβιωσάντων από αιματολογική κακοήθεια και αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων» και Επιβλέπουσα Καθηγήτρια την κ. Γκοβίνα Ουρανία σας προσκαλούμε για τη δημόσια υποστήριξη που θα γίνει στις 03-03-2023 και ώρα 14.00 στο κτήριο/αίθουσα Κ13 102.