Πρόσκληση στη Δημόσια Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Πρόσκληση στη Δημόσια Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Πρόσκληση στη Δημόσια Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της  υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  κ Τραιανταφυλλάκη Παναγιώτας