Συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024