Συμμετοχή του Τμήματος Νοσηλευτικής στην Εκστρατεία “Cancer Prevention Across Europe” (PrEvCan)

Συμμετοχή του Τμήματος Νοσηλευτικής στην Εκστρατεία “Cancer Prevention Across Europe” (PrEvCan)

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) συμμετέχει από κοινού με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, τον Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας του ΕΣΝΕ και περισσότερους από 60 ακόμη διεθνείς και εθνικούς φορείς από όλη την Ευρώπη, στην εκστρατεία “Cancer Prevention Across Europe” (PrEvCan) της European Oncology Nursing Society (EONS)  (Περισσότερα εδώ).