9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας- Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ), 19-21/10/2023