Α΄ Ανακοίνωση – Προκαταρκτικό Πρόγραμμα – “3ος Κύκλος Εξειδικευμένης Εφαρμογής στην Επείγουσα & Εντατική Νοσηλευτική”

Α΄ Ανακοίνωση – Προκαταρκτικό Πρόγραμμα – “3ος Κύκλος Εξειδικευμένης Εφαρμογής στην Επείγουσα & Εντατική Νοσηλευτική”

Ο ΤΕΕΝ του ΕΣΝΕ διοργανώνει διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «3ος Κύκλος Εξειδικευμένης Εφαρμογής στην Επείγουσα & Εντατική Νοσηλευτική» το οποίο θα πραγματοποιηθεί τα διήμερα 10–11 Νοεμβρίου 2023 και 24 – 25 Νοεμβρίου 2023.

Α΄ Ανακοίνωση – Προκαταρκτικό Πρόγραμμα – “3ος Κύκλος Εξειδικευμένης Εφαρμογής στην Επείγουσα & Εντατική Νοσηλευτική”