“Ημέρα Καριέρας” Τομέα Φοιτητών ΕΣΝΕ, Σάββατο 17 Ιουνίου 2023