Ανατομική

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0102

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Γενικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό ( ΜΓΥ )

Ώρες:

Θεωρία 4 - Εργαστ. 2

Μονάδες ECTS:

8

Σύνδεσμος στο eClass:

https://nurs.uniwa.gr/course/anatomiki

Αξιολόγηση φοιτητών

 1. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:
 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 1. Προφορική εξέταση στο εργαστήριο (50%)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

 • Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα ανατομικά μέρη του ανθρώπινου  σώματος.
 • Να τοποθετούν τα διάφορα μέρη του σώματος στο ανθρώπινο πρόπλασμα.   
 • Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος
 • Να εξοικειωθούν με τις επιμέρους ανατομικές ενότητες και με το ανθρώπινο σώμα εν γένει

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της τοπογραφίας, μορφολογίας και αδρής υφής των ιστών, οργάνων και συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού. Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση της γνώσης της ανατομικής δομής του ανθρωπίνου σώματος και η εξοικείωση με τα ανατομικά μέρη που απαρτίζουν το ανθρώπινο σώμα.  Το Εργαστηριακό σκέλος συμπληρώνει τη θεωρία και βοηθά τους φοιτητές στην αναγνώριση της τοπογραφίας των ανατομικών περιοχών και των οργάνων του  σώματος του ανθρώπου.

Συγγράμματα στο Εύδοξος

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Θαλασσινός Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Τακτικό Mέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

Θαλασσινός Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Τακτικό Mέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μπαμπλέκος Γεώργιος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Αδάμης Στέφανος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Γαλανάκος Σπυρίδων, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πετρίκος Λοϊζος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

 

Θεωρητικό μέρος

 • ΚΥΤΤΑΡΟ-ΙΣΤΟΙ. Στοιχειώδεις γνώσεις των  4 βασικών ιστών (επιθηλιακός-συνδετικός-μυϊκός-νευρικός).
 • ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ. Εκμάθηση των οστών του ανθρώπινου σώματος
 • ΑΡΘΡΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ. Απλή αναφορά στα είδη των αρθρώσεων (διαρθρώσεις-συναρθρώσεις) του ανθρώπινου σκελετού. Αναφορά συνδέσμων βασικών αρθρώσεων (συνδεσμώσεις-διάρθρωση ώμου-ισχίου, αγκώνα-γόνατος).
 • ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Αναλυτική περιγραφή των τμημάτων του αναπνευστικού συστήματος
 • ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Αναλυτική περιγραφή του καρδιαγγειακού συστήματος
 • ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Αναλυτική περιγραφή του πεπτικού συστήματος
 • ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Καλή περιγραφή των τμημάτων του Ουροποιητικού Συστήματος (Νεφροί-νεφρική πύελος-ουρητήρες-ουροδόχος κύστη-ουρήθρα (ανδρική-γυναικεία).
 • ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Καλή περιγραφή των έξω και έσω γεννητικών οργάνων του άνδρα. Καλή περιγραφή των έξω και έσω γεννητικών οργάνων της γυναίκας. Μαστός.
 • ΜΥΟΛΟΓΙΑ. Καλή γνώση των μυών του ανθρώπινου σκελετού.
 • ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Καλή περιγραφή του νευρικού συστήματος
 • Στοιχεία ανατομίας των αισθητηρίων οργάνων. Οφθαλμός – Ούς-Δέρμα.
 • Στοιχειώδης περιγραφή των βασικών ενδοκρινών αδένων.

 

Εργαστηριακό μέρος

Περιλαμβάνει επίδειξη, τόσο του σκελετικού συστήματος σε ανθρώπινο σκελετό και σε μυοσκελετικά προπλάσματα, όσο και των βασικών ανατομικών περιοχών του ανθρώπινου σώματος, με τα οργανικά συστήματα που περιλαμβάνονται σε αυτά.  Επίσης, περιλαμβάνει επίδειξη των βασικών περιοχών του νευρομυϊκού συστήματος σε μυοσκελετικά προπλάσματα, όπως και των αισθητηρίων και των ενδοκρινών αδένων μεμονωμένα.