Ερευνητικά Εργαστήρια

“Εργαστήριο Νοσηλευτική Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων” – ΝΑΧΠ

“Εργαστήριο ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών” – ΜΜΠΑ