Ερευνητικά Εργαστήρια

“Εργαστήριο Νοσηλευτική Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων” – ΝΑΧΠ

Διευθυντής Εργαστηρίου: Καλεμικεράκης Ιωάννης

ΦΕΚ Ίδρυσης “Εργαστηρίου Νοσηλευτική Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων” – ΝΑΧΠ

ΦΕΚ εκλογής Διευθυντή “Εργαστηρίου Νοσηλευτική Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων” – ΝΑΧΠ (ΦΕΚ 403_18-05-2022)

ΦΕΚ εκλογής Διευθυντή “Εργαστηρίου Νοσηλευτική Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων” – ΝΑΧΠ (ΦΕΚ 436_11-07-2019)

Η ιστοσελίδα του εργαστηρίου.

“Εργαστήριο ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών” – ΜΜΠΑ

Διευθυντής Εργαστηρίου: Παπαγεωργίου Δημήτριος

ΦΕΚ Ίδρυσης “Εργαστηρίου ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών” – ΜΜΠΑ

Τροποποίηση απόφασης ίδρυσης και Εσωτερικού Κανονισμού του Εργαστηρίου με τίτλο «ΜΕΘΜετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών (ΜΜΠΑ)»

ΦΕΚ εκλογής Διευθυντή “Εργαστηρίου ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών’ – ΜΜΠΑ (ΦΕΚ 403/18-05-2022)

ΦΕΚ εκλογής Διευθυντή “Εργαστηρίου ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών’ – ΜΜΠΑ (ΦΕΚ 436/01-07-2019)

Η ιστοσελίδα του εργαστηρίου.

“Ερευνητικό Εργαστήριο Κατ΄Οίκον Νοσηλείας” – ΕΕΚΟΝ

Διευθύντρια Εργαστηρίου: Αδαμακίδου Θεοδούλα

ΦΕΚ ίδρυσης “Ερευνητικού Εργαστηρίου Κατ’ Οίκον Νοσηλείας – ΕΕΚΟΝ”

Εκλογή Διευθυντή “Ερευνητικού Εργαστηρίου Κατ’ Οίκον Νοσηλείας – ΕΕΚΟΝ”

Η ιστοσελίδα του Εργαστηρίου.