Ανακοίνωση Εισηγητικής Έκθεσης και Πινάκων Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Τμήματος Νοσηλευτικής για το Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020

Ανακοίνωση Εισηγητικής Έκθεσης και Πινάκων Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Τμήματος Νοσηλευτικής για το Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020

    1. Εισηγητική Έκθεση
    2. Διαδικασία μοριοδότησης που ακολουθήθηκε

 

Α1 – Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για το γνωστικό αντικείμενο: Ανατομία

Α2 – Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για το γνωστικό αντικείμενο: Φυσιολογία

A3 – Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για το γνωστικό αντικείμενο: Βιοστατιστική

Α4 – Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για το γνωστικό αντικείμενο: Φαρμακολογία

Α5 – Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για το γνωστικό αντικείμενο: Ψυχολογία στο χώρο της Υγείας

Α7 – Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για το γνωστικό αντικείμενο: Βασική Νοσηλευτική

Α8 – Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για το γνωστικό αντικείμενο: Παιδιατρική Νοσηλευτική

Α9 – Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για το γνωστικό αντικείμενο: Νοσηλευτική Μητρότητας και Γυναικολογική Νοσηλευτική

Α10 – Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για το γνωστικό αντικείμενο: Κοινοτική Νοσηλευτική

Α11 – Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για το γνωστικό αντικείμενο: Παθολογική Νοσηλευτική

Α12 – Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για το γνωστικό αντικείμενο: Χειρουργική Νοσηλευτική

Α13 – Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για το γνωστικό αντικείμενο: Εντατική Νοσηλευτική

Α14 – Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για το γνωστικό αντικείμενο: Επείγουσα Νοσηλευτική

Α15 – Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για το γνωστικό αντικείμενο: Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

Α16 – Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για το γνωστικό αντικείμενο: Γεροντολογική Νοσηλευτική

 

Κατάθεση Υπομνημάτων μέχρι τη Δευτέρα 16/09/2019 και ώρες 11:00 μέχρι 13:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής.