Επικοινωνία

Πρόεδρος του τμήματος:

Φασόη Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τηλ.: +30 210 5385612

Fax: +30 210 5385699

Email: gfasoi@uniwa.gr

Προϊστάμενος Γραμματείας τμήματος:

Κανέλλος Γεώργιος,

Αγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Τηλ: +30 210 5385616

Fax: +30 210 5385699

Email: nurs@uniwa.gr