Ανακοινώσεις Καθηγητών

Ενημερώνονται όλοι οι φοιτητές ότι είναι υποχρεωτική η άμεση εγγραφή τους στο e-class κάθε μαθήματος του εξαμήνου που έχουν δηλώσει, γιατί εκεί θα ενημερώνονται σχετικά με τις διαδικασίες και την πορεία από τους καθηγητές του μαθήματος. Από την Γραμματεία του Τμήματος...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. : 11528/08-04-2021) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δευτέρου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από τμήματα της ίδιας σχολής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη...

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα στο Φοιτητολόγιο για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα πρέπει να εγγραφούν το  eClass του μαθήματος το συντομότερο (εάν δεν το έχουν ήδη κάνει). Σας ενημερώνουμε επίσης ότι οι φοιτητές που δεν έχουν δηλώσει...

Παρακαλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να παρακολουθήσουν το μάθημα “Οικονομικά της Υγείας” να συνδεθούν τη Τετάρτη 3η Μαρτίου και ώρα 15:00-17:00 μμ για την έναρξη του μαθήματος στο σύνδεσμο που έχει ανακοινωθεί στο eClass του μαθήματος. Επίσης θα πρέπει να γραφτείτε στο e-class του μαθήματος μέχρι τη Τετάρτη 03/03/2021. Καλή αρχή! Η...

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα του Β΄ εξαμήνου «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ » να γραφτούν στο e-class  του μαθήματος, έως την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021.    Οι καθηγητές  του μαθήματος ...

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο Φαρμακολογίας να εγγραφούν στο  e-class  του μαθήματος μέχρι και την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 (Φαρμακολογία Εργαστήριο 2020-2021 ΝΟΣ0203).  Η εγγραφή στην ομάδα της προτίμησης σας που αφορά τη μέρα και ώρα ομάδας θα μπορεί να γίνει από τη Δευτέρα...

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Η εξαμήνου που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο Γεροντολογικής Νοσηλευτικής να γραφτούν στο  e class  του μαθήματος μέχρι και την Κυριακή 28/2/21 καθώς θα πρέπει να δημιουργηθούν οι αντίστοιχες ομάδες εργαστηρίου. Το εργαστήριο ξεκινά την Τρίτη 3 Μαρτίου 2021. Οι υπεύθυνες του εργαστηρίου Θ....

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Η΄ Εξαμήνου, που θα παρακολουθήσουν  το μάθημα «Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» να κάνουν την εγγραφή τους στο e-class του μαθήματος. Όσοι είχαν ήδη εγγραφεί, παρακαλώ, να ανανεώσουν την εγγραφή τους. Το μάθημα θα γίνει σύμφωνα με το ωρολόγιο Πρόγραμμα. Το link του μαθήματος...

Καλούνται οι φοιτητές, που θα παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Παθολογική Νοσηλευτική Ι (Εργαστήριο), να εγγραφούν στο e class μέχρι το Σάββατο βράδυ 27/2/21   Σχετικό Link: UNIWA Open eClass | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙ...

Καλούνται οι φοιτητές, που θα παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος  Χειρουργική Νοσηλευτική Ι (Εργαστήριο), να εγγραφούν στο eclass μέχρι την  Κυριακή 28/2/21 (ΝΟΣ0402 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2020-2021). Πληροφορίες σχετικά το περιεχόμενο, τους διδάσκοντες και τις ώρες διδασκαλίας, μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του μαθήματος. Σχετικό Link: https://eclass.uniwa.gr/courses/NERSA113/  Η...