Ανακοινώσεις Καθηγητών

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο "Εισαγωγή στην Νοσηλευτική Επιστήμη" να μπουν στο eclass και να κάνουν αίτημα εγγραφής στο συγκεκριμένο εργαστήριο ώστε αφού εγγραφούν να πάνε στις "ομάδες χρηστών" να εγγραφούν σε κάποια ομάδα.   Η υπευθυνη του εργαστηρίου  Ευρυδίκη Καμπά...

Γνωστοποιείται  στους φοιτητές ότι: τα μαθήματα του e-class  ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι  και ΑΝΑΤΟΜΙΑ  ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ καθίστανται ανενεργά. Η επικοινωνία θα γίνεται πλέον, μέσω του μαθήματος ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (Θ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (VIM 115) όπου και έγιναν οι εξετάσεις του περασμένου Σεπτεμβρίου. Οι παραδόσεις των μαθημάτων θα γίνονται κάθε Πέμπτη και...

8/10/2020 Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι για τα μαθήματα επιλογής του 7ου εξαμήνου ΝΟΣ0706.1 Γαστρεντερολογική Ενδοσκοπική Νοσηλευτική (κ. Δοκουτσίδου) και ΝΟΣ0706.2 Νοσηλευτική Αποκατάσταση (κ. Καλεμικεράκης), οι θέσεις στο φοιτητολόγιο αυξήθηκαν και οι δηλώσεις συνεχίζονται. Οι καθηγητές των μαθημάτων   Ε. Δοκουτσίδου Ι. Καλεμικεράκης...

Οι φοιτητές που το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 δήλωσαν ή θα δηλώσουν το μάθημα «Περιεγχειρητική Νοσηλευτική» παρακαλώ να εγγραφούν άμεσα στο e-class  του μαθήματος. Το μάθημα -όπως γνωρίζετε- θα γίνει εξ αποστάσεως σύμφωνα και με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.  H εγγραφή στο e-class είναι απολύτως απαραίτητη ώστε 1) να μπορεί...

Καλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται να παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Κοινοτική Νοσηλευτική Ι του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, του Β' Τομέα μαθημάτων «Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας», να εγγραφούν στο μάθημα Κοινοτική Νοσηλευτική Ι (Εργαστήριο) στην πλατφόρμα  e-class.  Λόγω των ειδικών συνθηκών που...

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα δηλώσουν και θα παρακολουθούν το μάθημα «Σχολική Νοσηλευτική», κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-21,να εγγραφούν στο e-class  του μαθήματος. Το μάθημα θα γίνει εξ αποστάσεως σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. H εγγραφή των  φοιτητών   είναι απαραίτητη για να λάβουν το σύνδεσμο   MS...

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα δηλώσουν και θα παρακολουθούν το μάθημα «Κοινοτική Νοσηλευτική Ι - θεωρία», κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-21,να εγγραφούν στο e-class  του μαθήματος. Το μάθημα θα γίνει εξ αποστάσεως σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. H εγγραφή των φοιτητών   είναι απαραίτητη για να λάβουν...

Παρακαλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα ΝΟΣ0502 - Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ (θεωρία), να εγγραφούν μέχρι και την Τρίτη 6-10-2020 στο e-class του αντίστοιχου μαθήματος.             Η διδασκαλία των μαθημάτων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 9-10-2020 (βλ. ωρολόγιο πρόγραμμα) και θα πραγματοποιείται διαδικτυακά. Η...

Οι φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα Βασική Νοσηλευτική ΙΙ εργαστήριο, κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 καλούνται να κάνουν εγγραφή στο eclass του μαθήματος: https://eclass.uniwa.gr/courses/NURS263/. Οι καθηγητές του εργαστηρίου...

Καλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν το μάθημα Προαγωγή Υγείας και Προληπτική Νοσηλευτική κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-21, να εγγραφούν στην πλατφόρμα e-class. Οι διδάσκοντες ΦΑΣΟΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΥΓΑ ΑΝΝΑ...