Ανακοινώσεις Καθηγητών

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι για την καλύτερη προετοιμασία τους για τις εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2020, τα e-class όλων των μαθημάτων (εαρινού και χειμερινού εξαμήνου) θα είναι ενεργοποιημένα και ενημερωμένα με την εξεταστέα ύλη και το εκπαιδευτικό υλικό. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής, αν και είναι...

Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει  και  οφείλουν το μάθημα «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ»  ότι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική του  Σεπτεμβρίου 2019-20, θα πρέπει να συμπληρώσουν εκ νέου Ερωτηματολόγιο-Δήλωση Συναίνεσης καθώς και να πραγματοποιήσουν εγγραφή (αν δεν έχουν πραγματοποιήσει) στο e class του μαθήματος. Η καθηγήτρια Ελισάβετ...

Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας/Ειδικότητας, θα εξεταστούν στην Β΄ εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 με γραπτή  εργασία. Τίτλος εργασίας:  "Nursing in Greece and career options" . H εργασία θα είναι στην Αγγλική με ανώτατο όριο λέξεων 1200. Να αναγράφεται το επώνυμο, εξάμηνο και...

Ενημερώνονται οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ (του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ), στην εξεταστική Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, ότι θα πρέπει να κάνουν αίτημα εγγραφής στο e-class του μαθήματος Γηριατρικής και στη συνέχεια θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο ερωτηματολόγιο συναίνεσης που θα...

Ενημερώνονται οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Νοσηλευτική Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, ότι θα πρέπει να εγγραφούν στο νέο e-class του μαθήματος Νοσηλευτική Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΝΟΣ0307.2) (με καθηγητές τις κκ Μ. Μαντζώρου & Θ....