Ανακοινώσεις

Όπως γνωρίζετε έχει πραγματοποιηθεί για προληπτικούς λόγους Δημόσιας Υγείας, η προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) . Έτσι λόγω των συνθηκών και προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του COVID 19, δεν θα πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον τελετές...

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι για την καλύτερη προετοιμασία τους για τις εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2020, τα e-class όλων των μαθημάτων (εαρινού και χειμερινού εξαμήνου) θα είναι ενεργοποιημένα και ενημερωμένα με την εξεταστέα ύλη και το εκπαιδευτικό υλικό. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής, αν και είναι...

Η  Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή από τις 3/08/2020 έως τις 21/08/2020. Δεδομένου ότι η πανδημία του κορωνοϊού δεν έχει εξαλειφθεί και εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, στο πλαίσιο προστασίας της υγείας τόσο των εξυπηρετούμενων πολιτών όσο...

Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας/Ειδικότητας, θα εξεταστούν στην Β΄ εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 με γραπτή  εργασία. Τίτλος εργασίας:  "Nursing in Greece and career options" . H εργασία θα είναι στην Αγγλική με ανώτατο όριο λέξεων 1200. Να αναγράφεται το επώνυμο, εξάμηνο και...

Ενημέρωση επί της Εισηγητικής Έκθεσης Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Εαρινού Εξαμήνου για τα ακαδημαϊκά έτη 2020/2021 & 2021/2022...