Ανακοινώσεις

Ενημερώνονται όλοι οι φοιτητές ότι είναι υποχρεωτική η άμεση εγγραφή τους στο e-class κάθε μαθήματος του εξαμήνου που έχουν δηλώσει, γιατί εκεί θα ενημερώνονται σχετικά με τις διαδικασίες και την πορεία από τους καθηγητές του μαθήματος. Από την Γραμματεία του Τμήματος...

Με απόφαση της Αντιπρυτάνεως  οι δηλώσεις  μαθημάτων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πα.Δ.Α  για το εαρινό θα πραγματοποιηθούν το διάστημα  από   2 - 7/03/2021. Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές από Β έως και Η΄ Εξάμηνο  μπορούν να δηλώσουν έως και 38 διδακτικές ώρες ενώ οι φοιτητές...

Το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO), ως διαχειριστής  του προγράμματος «Έργο VII-Λοιμώξεις» του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ και ο Οργανισμός Διασφάλισης Υπηρεσιών Υγείας ΟΔΙΠΥ Α.Ε.  ως δικαιούχος φορέας, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου...

Προκήρυξη Θέσεων Σπουδών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022  Οδηγίες για τους φοιτητές Αφίσα ...

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης: Σύγχρονες Ερευνητικές Προσεγγίσεις & Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις στις Επιστήμες Υγείας...

Σύμφωνα με τη με αριθμ. 160442/Ζ1/23-11- 2020 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5200/τ.Β/ 24-11-2020 Κατ’ εξαίρεση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της ισχύoς των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARSCov 2, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε...