Ανακοινώσεις

Παρατείνεται το διάστημα υποβολής δηλώσεων μαθημάτων του φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής έως 25 Οκτωβρίου 2020. Μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα είναι εφικτή καμία τροποποίηση δεδομένου ότι οριστικοποιούνται άμεσα οι καταστάσεις των φοιτητών ανά μάθημα και αποστέλλονται στους διδάσκοντες. Από τη Γραμματεία...

2η Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής άσκησης το πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Δράση Όμιλος Πρακτικής Άκσησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-21...

Όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές οι οποίοι έχουν λάβει τους κωδικούς πρόσβασης μέσω SMS η μέσω email, έχουν πρόσβαση στις κάτωθι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας: στις πλατφόρμες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης eclass και  moodle    στον Ιδρυματικό λογαριασμό email που τους παρέχεται και στην πλατφόρμα MSTEAMS μέσω της οποίας πραγματοποιείται η...

Η εγγραφή  της  ανωτέρω κατηγορίας  θα πραγματοποιηθεί  το διάστημα  από 15/10 έως και 22/10/2020 ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 22/10) στην κάτωθι διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος  Νοσηλευτικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στο χώρο εξυπηρέτησης του Πανεπιστημίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να...

Η Σύγκλητο του Πανεπιστημίου στην από  05/10/2020  συνεδρίασή της αποφάσισε οι δηλώσεις  μαθημάτων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πα.Δ.Α να πραγματοποιηθούν την περίοδο  8 - 16/10/2020. Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές από Β έως και Η΄ Εξάμηνο  μπορούν να δηλώσουν έως και 38 διδακτικές ώρες ενώ οι φοιτητές...

Για τις εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της ΕΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, παρακαλούμε διαβάστε το επισυναπτόμενο Δελτίο Τύπου. Επισυνάπτεται και η Αίτηση για τους ενδιαφερόμενους. Δελτίο τύπου. Αίτηση. ...

Οι φοιτητές που περάτωσαν τις σπουδές τους στο Τμήμα Νοσηλευτικής για να έχουν τη δυνατότητα χορήγηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού περάτωσης φοίτησης (με βαθμό πτυχίου) θα πρέπει να προηγηθεί η αποστολή αίτησης ορκωμοσίας. Λόγω της πανδημίας στο πλαίσιο περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊου COVID-19, η αίτηση...

Οι εγγραφέντες μετά το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων εγγραφής τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας (https://eregister.it.minedu.gov.gr), θα πρέπει να επιλέξουν τον ιστότοπο του Τμήματος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  για να ενημερωθούν σχετικά με όλα τα θέματα που τους αφορούν. Η εγγραφή των νεοεισαχθέντων φοιτητών (επικαιροποίηση...

Καλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται να παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, του Δ’ Τομέα «Παιδιατρικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», να εγγραφούν στα μαθήματα Παιδιατρική Νοσηλευτική (Εργαστήριο), Νοσηλευτική Μητρότητας & Γυναικολογική Νοσηλευτική (Εργαστήριο) στην πλατφόρμα  e–class.  Λόγω των ειδικών συνθηκών...