ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023/2024 – Οδηγίες 19/03/2024

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023/2024 – Οδηγίες 19/03/2024

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ανακοίνωση

Οι  δηλώσεις  μαθημάτων του Τμήματος Νοσηλευτικής  του Πα.Δ.Α θα πραγματοποιηθούν την περίοδο από 20/3/2024 και ώρα 00.01 π.μ. έως και 26/3 και ώρα 23.59 μ.μ.

ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

  Για το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 λόγω της τροποποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος,  με την μετατροπή όλων των δίωρων  ανά εβδομάδα υποχρεωτικών μαθημάτων σε τρίωρα (ισχύει μόνο για τα αμιγώς  θεωρητικά και όχι για τα μεικτά μαθήματα) ώστε να καλύπτεται η προϋπόθεση της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4957/2022, με απόφαση της Συγκλήτου, οι ώρες δήλωσης  μαθημάτων διαμορφώνονται ως εξής:

οι φοιτητές από το

Α έως και Ε΄ Εξάμηνο  μπορούν να δηλώσουν έως και 38 διδακτικές ώρες σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ιδρύματος.

ΣΤ΄ και Ζ΄ εξάμηνο : 40 ώρες

Η΄ εξάμηνο: 46 ώρες

ενώ οι φοιτητές του Πτυχίου ( από 9ο εξάμηνο και μετά)  μέχρι 52 ώρες.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στο eclass  για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να  δηλώσουν και το αντίστοιχο μάθημα στο φοιτητολόγιο. Φοιτητής που έχει πραγματοποιήσει εγγραφή μόνο στο eclass και όχι στο φοιτητολόγιο δεν μπορεί να λάβει τη βαθμολογία του μαθήματος.

Σε περίπτωση που υπερβείτε  τις προβλεπόμενες ώρες ( όπως ορίζονται από τον  Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου και την απόφαση της Συγκλήτου) η δήλωσή σας καταχωρείται στις πρόχειρες και δεν γίνεται αποδεκτή από το μηχανογραφικό σύστημα.

Προσοχή μπορεί να σας επιτρέψει το σύστημα τη δήλωση περισσοτέρων ωρών αλλά αυτή καταχωρείται αυτόματα ως δήλωση με πρόβλημα και δεν γίνεται αποδεκτή.

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Υπενθυμίζουμε εκ νέου ότι με τη με αρ.1/28-1-2020 ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής (όπως εφαρμόζεται από το 2020) σύμφωνα με την οποία «Προσδιορίζεται ανώτατος αριθμός φοιτητών που δύνανται να δηλώσουν έκαστο ΥΕ (υποχρεωτικό επιλογής) μάθημα ανά εξάμηνο σπουδών κατά την περίοδο των ανανεώσεων – δηλώσεων εγγραφών φοιτητών  προκειμένου το Τμήμα  να εκπαιδεύει επιστήμονες,  γνώστες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του επιστημονικού πεδίου της νοσηλευτικής επιστήμης».

Πρακτικά  αυτό σημαίνει ότι «έχει προσδιορισθεί στο μηχανογραφικό σύστημα ως ανώτατος αριθμός 80-100 (ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών ανά εξάμηνο) φοιτητές που δύνανται να δηλώσουν έκαστο μάθημα ΥΕ (υποχρεωτικό επιλογής) ανά τυπικό εξάμηνο σπουδών,  κατά την περίοδο των ανανεώσεων – δηλώσεων εγγραφών . Διευκρινιστικά αν κάποιο μάθημα ΥΕ,  δηλωθεί πάνω από τον προβλεπόμενο αριθμό φοιτητών,  παύει να είναι προσφερόμενο και οι επόμενοι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ένα από  υπόλοιπα διαθέσιμα μαθήματα. Αν δηλώσετε μάθημα που δεν είναι προσφερόμενο η δήλωση μαθημάτων  αυτόματα  καταχωρείται στις πρόχειρες και δεν γίνεται αποδεκτή» συνεπώς πρέπει να ελέγξετε κατά την υποβολή της δήλωσης αν σας καταχωρήθηκε το ΥΕ.

Οι φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν κύκλο σπουδών Τ.Ε.Ι. θα πρέπει στις δηλώσεις τους να επιλέξουν μαθήματα μέσα από το ισχύον πρόγραμμα σπουδών ΠΑ.Δ.Α., σύμφωνα με τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων που έχουν αποφασιστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΩΡΕΣ ΣΑΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ  ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ (μόνο οφειλόμενα μαθήματα μικρότερων εξαμήνων).

Χρήσιμες πληροφορίες:

Μετά την οριστική υποβολή της δήλωση, η δήλωση  δεν είναι ορατή από τους φοιτητές παρά μόνο όταν οριστικοποιηθεί από τη Γραμματεία.

Όσο η δήλωσή σας είναι σε αναμονή ή σε κατάσταση επεξεργασία ή αν ανοιχθεί εκ νέου, δύναται το  μάθημα ΥΕ που επιλέξατε, να δηλωθεί από άλλο φοιτητή και να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος  αριθμός.

Η Γραμματεία δεν παρεμβαίνει στις δηλώσεις σας, αυτόματα το σύστημα,  την καταχωρεί ή την απορρίπτει αν δεν ακολουθηθούν οι κανόνες του Προγράμματος.

Μετά την οριστικοποίηση των δηλώσεων από τη Γραμματεία θα σταλεί ηλ. μήνυμα σε όλους τους φοιτητές (στην ιδρυματική τους ηλεκτρονική διεύθυνση) προκειμένου να ελέγξουν τη δήλωσή τους και θα οριστεί μικρό χρονικό διάστημα (3 ημερών) για τυχόν διορθώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΥΔΟΞΟΣ

Αν δεν οριστικοποιηθούν οι δηλώσεις από τη Γραμματεία,  παρακαλείσθε να μην προβείτε σε δήλωση συγγραμμάτων  από τον ΕΥΔΟΞΟ, ακόμη και αν προσπαθήσετε δεν θα αναγνωρίζεται η δήλωσή σας. Η υπηρεσία έχει αυτόματη  πρόσβαση στο φοιτητολόγιο και για το λόγο αυτό μην προβείτε σε άσκοπες ενέργειες.

Υπενθυμίζεται,  ότι οι δικαιούνται θα παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Ισχύουν οι δηλώσεις όσων φοιτητών έχουν υποβάλλει και μπορούν οσοι επιθυμούν να τροποποιήσουν  μέχρι τις 26/3/2024.

Για τυχόν  πρόβλημα αποστέλλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας  e-mail: gramnurse@uniwa.gr.

Η διευθέτηση γίνεται αποκλειστικά με αλληλογραφία (όχι δια ζώσης ή τηλεφωνικά) και επικοινωνείτε πάντα από την ιδρυματική  σας διεύθυνση και για διευκρινίσεις που δεν απαντήθηκαν  με την παρούσα ανακοίνωση.

Ημερομηνία : 19/3/2024

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής