Επικοινωνία με τη Γραμματεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Τμήμα Νοσηλευτικής

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 1, Αγ. Σπυρίδωνα, ΤΚ 12210, Αιγάλεω

Τηλέφωνα Γραμματείας: 210-5385613, -15, -16
Fax: 210-5385699
Ε-mail: nurs@uniwa.gr
Ώρες και ημέρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, 11:00 -13:00