Φροντίδα δέρματος, χρονίων ελκών και στομιών

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0406.1

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

Θεωρία 2

Μονάδες ECTS:

2

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NURS221/

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Ομαδική Γραπτή Εργασία  (20%)

Γραπτή Τελική Εξέταση (80%)  που περιλαμβάνει:

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Βασιλόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Καλεμικεράκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Διδάσκοντες

Βασιλόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Καλεμικεράκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Περίγραμμα

 • Αξιολόγηση του δέρματος, αναγνώριση των ατόμων με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων που αφορούν το δέρμα.
 • Ειδικά προβλήματα του δέρματος – εκτός των χρόνιων ελκών – νοσηλευτικά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης.
 • Χρόνια έλκη, ορισμοί, ορολογίες, διαφορική διάγνωση.
 • Έλκη πίεσης, επιδημιολογία, παθοφυσιολογία, σταδιοποίηση, εκτίμηση της βακτηριακής κατάστασης.
 • Νοσηλευτικά μέτρα πρόληψης των ελκών πίεσης, υλικά και τεχνικές.
 • Αντιμετώπιση των ελκών πίεσης, υλικά και τεχνικές φροντίδας.
 • Κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη και φροντίδα των ελκών πίεσης.
 • Έλκη αγγειακής αιτιολογίας, επιδημιολογία, παθοφυσιολογία, μέτρα πρόληψης και φροντίδας.
 • Διαβητικά έλκη,  επιδημιολογία, παθοφυσιολογία, μέτρα πρόληψης και φροντίδας διαβητικού ποδιού και διαβητικού έλκους.
 • Κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη και φροντίδα των αγγειακών και διαβητικών ελκών.
 • Εντερικές στομίες, είδη στομιών, τεχνικές και υλικά φροντίδας της στομίας.
 • Στομίες του ουροποιητικού, είδη στομιών, τεχνικές και υλικά φροντίδας στομίας.
 • Προβλήματα που αφορούν τις στομίες και το περιβάλλον δέρμα, μέτρα πρόληψης, τεχνικές και υλικά φροντίδας για την αντιμετώπιση τους.