Προαγωγή Υγείας & Προληπτική Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0304

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

Θεωρία 3

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NERSA169/

Καθηγητές Μαθήματος

Φασόη Γεωργία

 

Αξιολόγηση φοιτητών

 1. Ομαδική Γραπτή Εργασία  (20%)
 2. Γραπτή Τελική Εξέταση (80%)  που περιλαμβάνει:

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Φασόη Γεωγία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής

 

Διδάσκοντες

Φασόη Γεωγία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,  Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής

Καυγά Άννα, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής

Δρακοπούλου Μαριάννα, Λέκτορας, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής

Περίγραμμα

 • Έννοιες και ορισμοί της υγείας- Ολιστική θεώρηση της υγείας, η έννοια της ευεξίας- Κοινωνικο-οικονομική προσέγγιση και επενδύσεις για την υγεία
 • Φιλοσοφία Προαγωγής Υγείας,  αρχές, ιστορική εξέλιξη και ανάπτυξη- Ηθικά ζητήματα στην Προαγωγή της υγείας 
 • Θεωρητικά μοντέλα και προσεγγίσεις στην Προαγωγή Υγείας- Χαρακτηριστικά επαγγελματία προαγωγής υγείας.
 • Υγεία και συμπεριφορά-Θεωρίες αλλαγής της συμπεριφοράς
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας, Προσδιορισμός αναγκών και προτεραιοτήτων, αξιολόγηση προγραμμάτων.
 • Αγωγή Υγείας και επίπεδα πρόληψης- Σχεδιασμός προγραμμάτων Αγωγής Υγείας
 • Μεθοδολογία Αγωγής Υγείας. Εκπαιδευτική διαδικασία στην Αγωγή Υγείας-Αρχές επικοινωνίας στην Αγωγή Υγείας.
 • Αγωγή Υγείας και νέοι- Σχολείο και μοντέλα εφαρμογής Προαγωγής Υγείας στο σχολείο
 • Προαγωγή υγείας στην εργασία-Εργασία και Ευρωπαϊκό δίκτυο
 • Κοινότητα και Προαγωγή υγείας-Ανάπτυξη και σχεδιασμός προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας στην Κοινότητα
 • Επίδραση κοινωνικών παραγόντων στην υγεία
 • Στρατηγικές μείωσης ανισοτήτων στην υγεία.
 • Προαγωγής Υγείας και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 • Η υγεία στην Ελλάδα, την Ευρώπη και σε Παγκόσμιο επίπεδο.