Κελέση – Σταυροπούλου Μάρθα

Α’ Τομέας, “Βασική Νοσηλευτική”

Διευθύντρια του Α΄Τομέα Μαθημάτων

Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής.

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ερευνητικού Εργαστηρίου «ΜΕΘ-Μετανοσοκομειακή παρακολούθηση ασθενών»

Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Τραύματα και Έλκη. Θεραπεία –Φροντίδα»

Η κ. Κελέση, έχει Πτυχίο Νοσηλευτικής ΚΑΤΕΕ, ισότιμο με ΤΕΙ (1981), Πτυχίο ειδικότητας Χειρουργικής-Παθολογικής Νοσηλευτικής (1983) Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Πτυχίο Νοσηλευτικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990),  Master of Science (1997) στην Δημόσια Υγεία του ΕΚΠΑ και Διδακτορικό δίπλωμα (2004) από  το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εργασιακή εμπειρία: Εργάστηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» από τον Δεκεμβριο του 1981 έως και τον Ιούνιο του 1983 και στην συνέχεια εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις προισταμένης τμημάτων μέχρι και το τέλος του έτους 1985. Στη συνέχεια εργάστηκε στο ΤΕΙ Αθήνας μέχρι το 2019 και σήμερα είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Διδακτική εμπειρία. Έχει διδάξει Τα μαθήματα Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη (Θεωρία και Εργαστήριο), Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής (Θεωρία και Εργαστήριο), Διαπολιτισμική Νοσηλευτική, Διαγνωστική Νοσηλευτική Προσέγγιση, Προαγωγή και αγωγή Υγείας, Εισαγωγή στην Κοινοτική Νοσηλευτική (Εργαστήριο) και Κοινοτική Νοσηλευτική (Εργαστήριο),Οικονομικά της Υγείας,Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας,Παθολογική Νοσηλευτική,Χειρουργική Νοσηλευτική,Νοσηλευτικές Θεωρείες.

Σήμερα διδάσκει: Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη-Νοσηλευτικές Θεωρείες,Βασική Νοσηλευτική Ι,Βασική Νοσηλευτική ΙΙ,Συγγραφή Επιστημονικής Μελέτης,Οικονομικά της Υγείας.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο: Έχει διδάξει, Μεθοδολογία της έρευνας,Διοίκησης Μονάδων Υγείας,Νοσηλευτικές Θεωρείες,Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις και Κλινική Έρευνα,Λοιμώξεις,Νοσηλευτική Επαγγελματικής Υγείας

Συγγραφή επιστημονικής μελέτης.

Είναι μέλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), του Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Σ.Ν.Ε.), της Εταιρείας Νοσηλευτικών Σπουδών και της της Ελληνικής Εταιρείας Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΕΝΕΕ).

Το ερευνητικό της έργο άπτεται θεμάτων:  Βασικής Νοσηλευτικής,Διοίκησης και ποιότητας παροχής φροντίδας,Οικονομικών της Υγείας και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.