Εργαστήριο “Νοσηλευτική Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων” – ΝΑΧΠ