Ανακοίνωση για τους φοιτητές του Δ Εξαμήνου (Εαρινό) για το Εργαστήριο της «Παθολογικής Νοσηλευτικής Ι»

Ανακοίνωση για τους φοιτητές του Δ Εξαμήνου (Εαρινό) για το Εργαστήριο της «Παθολογικής Νοσηλευτικής Ι»

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Δ Εξαμήνου ότι τα μαθήματα του Εργαστηρίου της «Παθολογικής Νοσηλευτικής Ι» ξεκινούν στις 28/02/2023.