Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας του Ερευνητικού Εργαστηρίου με τίτλο «Ερευνητικό Εργαστήριο Κατ’ Οίκον Νοσηλείας – ΕΕΚΟΝ» (Research Laboratory of Home Health Care – RLHHC) στον Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας του Ερευνητικού Εργαστηρίου με τίτλο «Ερευνητικό Εργαστήριο Κατ’ Οίκον Νοσηλείας – ΕΕΚΟΝ» (Research Laboratory of Home Health Care – RLHHC) στον Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας του Ερευνητικού Εργαστηρίου με τίτλο «Ερευνητικό Εργαστήριο Κατ’ Οίκον Νοσηλείας – ΕΕΚΟΝ» (Research Laboratory of Home Health Care – RLHHC) στον Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»