ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022/2023

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022/2023

Οι  δηλώσεις  μαθημάτων του Τμήματος Νοσηλευτικής  του Πα.Δ.Α θα πραγματοποιηθούν την περίοδο από 21/10 και ώρα 00.01 π.μ. έως και 31/10/2022 και ώρα 23.59 μ.μ.

Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές από Α έως και Η΄ Εξάμηνο  μπορούν να δηλώσουν έως και 38 διδακτικές ώρες ενώ οι φοιτητές του Πτυχίου ( από 9ο εξάμηνο και μετά)  μέχρι 52 ώρες.

Για τους/τις φοιτητές/τριες του 1ου εξαμήνου σπουδών δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης μαθημάτων (Έχει ήδη πραγματοποιηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος). Παράκληση προς τους  πρωτοετείς φοιτητές: την περίοδο των δηλώσεων να μην παρέμβουν στη δήλωση τους.

Οι φοιτητές που γράφονται στο eclass  για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να έχουν δηλώσει και το αντίστοιχο μάθημα στο φοιτητολόγιο. Φοιτητής που έχει πραγματοποιήσει εγγραφή μόνο στο eclass και όχι στο φοιτητολόγιο δεν μπορεί να λάβει βαθμολογία του μαθήματος.

Σε περίπτωση που υπερβείτε  τις προβλεπόμενες ώρες ( όπως ορίσθηκαν με αποφάσεις της Συγκλήτου και προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου) η δήλωσή σας καταχωρείται στις πρόχειρες και δεν γίνεται αποδεκτή από το μηχανογραφικό σύστημα. Προσοχή μπορεί να σας επιτρέψει το σύστημα τη δήλωση περισσοτέρων ωρών αλλά αυτή καταχωρείται αυτόματα ως δήλωση με πρόβλημα.

Υπενθυμίζουμε εκ νέου ότι με τη με αρ.1/28-1-2020 ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής (όπως εφαρμόζεται από το 2020) σύμφωνα με την οποία «Προσδιορίζεται ανώτατος αριθμός φοιτητών που δύνανται να δηλώσουν έκαστο ΥΕ (υποχρεωτικό επιλογής) μάθημα ανά εξάμηνο σπουδών κατά την περίοδο των ανανεώσεων – δηλώσεων εγγραφών φοιτητών  προκειμένου το Τμήμα  να εκπαιδεύει επιστήμονες,  γνώστες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του επιστημονικού πεδίου της νοσηλευτικής επιστήμης».

Πρακτικά  αυτό σημαίνει ότι «έχει προσδιορισθεί στο μηχανογραφικό σύστημα ως ανώτατος αριθμός 80-100 (ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών ανά εξάμηνο) φοιτητές που δύνανται να δηλώσουν έκαστο μάθημα ΥΕ (υποχρεωτικό επιλογής) ανά τυπικό εξάμηνο σπουδών,  κατά την περίοδο των ανανεώσεων – δηλώσεων εγγραφών . Διευκρινιστικά αν κάποιο μάθημα ΥΕ,  δηλωθεί πάνω από τον προβλεπόμενο αριθμό φοιτητών,  παύει να είναι προσφερόμενο και οι επόμενοι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ένα από  υπόλοιπα διαθέσιμα μαθήματα. Αν δηλώσετε μάθημα που δεν είναι προσφερόμενο η δήλωση μαθημάτων  αυτόματα  καταχωρείται στις πρόχειρες και δεν γίνεται αποδεκτή» συνεπώς πρέπει να ελέγξετε κατά την υποβολή της δήλωσης αν σας καταχωρήθηκε το ΥΕ.

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΩΡΕΣ ΣΑΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ  ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (εφόσον είναι προσφερόμενο)

Οι φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν κύκλο σπουδών Τ.Ε.Ι. θα πρέπει στις δηλώσεις τους να επιλέξουν μαθήματα μέσα από το ισχύον πρόγραμμα σπουδών ΠΑ.Δ.Α., σύμφωνα με τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων που έχουν αποφασιστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Για τυχόν  πρόβλημα αποστέλλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας  e-mail: gramnurse@uniwa.gr. Η διευθέτηση γίνεται αποκλειστικά με αλληλογραφία (όχι δια ζώσης ή τηλεφωνικά) και επικοινωνείτε πάντα από την ιδρυματική  σας διεύθυνση.

 Ημερομηνία : 20/10/2022

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής