ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022/2023

ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022/2023

ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022/2023