Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη τριάντα (30) εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ετήσια θητεία από 1-9-2022 έως 31- 8-2023

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη τριάντα (30) εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ετήσια θητεία από 1-9-2022 έως 31- 8-2023

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη τριάντα (30) εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ετήσια θητεία από 1-9-2022 έως 31- 8-2023.