10ο Συμπόσιο Νοσηλευτικής Ογκολογίας, ΕΣΝΕ, 3 – 5 Νοεμβρίου 2023, Χαλκίδα