Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη – Θεωρίες της Νοσηλευτικής

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0101

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Ειδικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό ( ΜΕΥ )

Ώρες:

Θεωρία 4 - Εργαστ. 5

Μονάδες ECTS:

11

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NERSA111/

Καθηγητές Μαθήματος

Κελέση - Σταυροπούλου Μάρθα

 

Αξιολόγηση φοιτητών

1. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:

  • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  • Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης
  • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Προφορική εξέταση στο εργαστήριο (50%) που περιλαμβάνει: Συμμετοχή του φοιτητή στις εργαστηριακές ασκήσεις μαζί με την τελική του αξιολόγηση

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίσουν γενικά την επιστήμη της νοσηλευτικής και το γνωστικό της αντικείμενο.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις για την Ιστορία της Νοσηλευτικής επιστήμης στην Ελλάδα και διεθνώς και για τα γεγονότα που αποτέλεσαν σταθμό στην ανάπτυξη της Νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • Να κατανοήσουν την έννοια της θεωρίας, τη σημασία των νοσηλευτικών θεωριών και μοντέλων στην κλινική πρακτική.
 • Να κατανοήσουν στις έννοιες της υγείας, της ευεξίας, της ασθένειας και της προαγωγής της υγείας, καθώς και τα στάδια της Νοσηλευτικής διεργασίας.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Λήψη αποφάσεων

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την  έννοια της νοσηλευτικής ως διεργασία φροντίδας, της οποίας επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και σκοπός η διατήρηση και προαγωγή της υγείας.

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Κελέση  Μάρθα, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

Κελέση  Μάρθα, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

Καμπά Ευρυδίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

Σταυροπούλου Αρετή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Κορέλη Αλεξάνδρα, Λέκτορας Πανεπιστημίου, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μπίμπου Πολυξένη, Λέκτορας Εφαρμογών, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στεφανίδου Σπυριδούλα, Λέκτορας Εφαρμογών, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στεφάνου Ευαγγελία, Λέκτορας Εφαρμογών, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

 

Περίγραμμα

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 

 • Ιστορική εξέλιξη της Νοσηλευτικής: Στην Αρχαία Ελλάδα, Μεσοποταμία, Ιράν, Αίγυπτο, Ινδίες, Αρχαία Ρώμη, Βυζάντιο. Η επίδραση του Χριστιανισμού στην ανάπτυξη της Νοσηλευτικής. Η Νοσηλευτική κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης.  Η Νοσηλευτική κατά το 19ο και 20ο αιώνα. Προσωπικότητες της Νοσηλευτικής (FL.NIGHTINGALE).
 • Η Νοσηλευτική στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, μετά την απελευθέρωση, στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο έως σήμερα. Η εξέλιξη της Νοσηλευτικής εκπαίδευσης (από τον Ελληνικό εμφύλιο μέχρι τις μέρες μας), Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδας και προσωπικότητες της σύγχρονης Ελληνικής Νοσηλευτικής και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
 • Εισαγωγικές έννοιες των Νοσηλευτικών Θεωριών. Η χρησιμότητά τους στη Νοσηλευτική. Nοσηλευτικές θεωρίες: Περιγραφή – δυναμικά στοιχεία και Περιορισμοί  των νοσηλευτικών θεωριών. Η θεωρία της F. Nightgale – (Νοσηλευτικές θεωρίες με βάση τις ανθρώπινες ανάγκες), η θεωρία του ελλείμματος της αυτοφροντίδας της D. Orem, η θεωρία της V. Henderson. (οι αρχές και η πρακτική της Νοσηλευτικής), η θεωρία της B. Newman (Το μοντέλο συστημάτων της Newman), η θεωρία της C. Roy (Tο μοντέλο προσαρμογής), η θεωρία της M. Rogers (Η επιστήμη του ενιαίου και μη αναγώγιμου ανθρώπινου όντος) και η θεωρία της Parse.
 • Εισαγωγή στην έννοια της υγείας, ευεξίας και της ασθένειας. Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία. Προαγωγή της υγείας. Επίπεδα προληπτικής φροντίδας. Ολιστική θεώρηση της υγείας.
 • Εισαγωγή στη Νοσηλευτική διεργασία-Σκοποί και Στάδια.
 • Μέθοδοι συλλογής πληροφοριών. Συνέντευξη- Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση ατόμου/αρρώστου. Νοσηλευτικό ιστορικό. Νοσηλευτικές δεξιότητες: Παρατήρηση- Διαγνωστικοί χειρισμοί.
 • Φυσική εξέταση-λήψη και ακριβής καταμέτρηση και καταγραφή Θερμοκρασίας, Αναπνοών και σφύξεων.
 • Λήψη και ακριβής καταμέτρηση και καταγραφή Αρτηριακής Πίεσης  και Κορεσμού οξυγόνου
 • Νοσηλευτική αξιολόγηση αναγκών και προβλημάτων του ατόμου-Νοσηλευτική Διάγνωση.
 • Ανάπτυξη σταδίων σχεδιασμού, εφαρμογής σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας και εκτίμησης αποτελεσμάτων- Εφαρμογές νοσηλευτικής διεργασίας
 • Νοσηλευτική μονάδα, οργάνωση, θάλαμος, εξοπλισμός – Αρχές μηχανικής του ανθρώπινου σώματος
 • Απολύμανση- Αποστείρωση-Αντισηψία.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

 

 • Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία. Ανάλυση εννοιών όπως ευεξία, υγεία και ασθένεια. Αναγνώριση παραγόντων κινδύνου. Ο ρόλος του Νοσηλευτή στην προαγωγή της ευεξίας. Επίπεδα προληπτικής φροντίδας
 • Ζωτικά σημεία. Αξιολόγηση της θερμοκρασίας, του σφυγμού και των αναπνοών. Φυσιολογικές και παθολογικές τιμές. Εξοπλισμός και διαδικασία λήψης των ζωτικών σημείων. Καταγραφή στο θερμομετρικό διάγραμμα
 • Ζωτικά σημεία. Αξιολόγηση της αρτηριακής πίεσης και του κορεσμού οξυγόνου. Φυσιολογικές και παθολογικές τιμές. Εξοπλισμός και διαδικασία λήψης της αρτηριακής πίεση και του κορεσμού οξυγόνου. Καταγραφή στο θερμομετρικό διάγραμμα
 • Νοσηλευτική διεργασία.  Περιγραφή σταδίων νοσηλευτικής διεργασίας. Ανάπτυξη σταδίου αξιολόγησης. Μέθοδοι συλλογής πληροφοριών. Συλλογή υποκειμενικών και αντικειμενικών δεδομένων. Συνέντευξη- Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση ατόμου/αρρώστου. Νοσηλευτικό ιστορικό. Νοσηλευτικές δεξιότητες: Παρατήρηση- Διαγνωστικοί χειρισμοί.
 • Νοσηλευτική διεργασία. Νοσηλευτική αξιολόγηση αναγκών και προβλημάτων του ατόμου. -Νοσηλευτική Διάγνωση.
 • Νοσηλευτική διεργασία. Ανάπτυξη σταδίων σχεδιασμού, εφαρμογής σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας και εκτίμησης αποτελεσμάτων.
 • Νοσηλευτική διεργασία. Κατάλογος νοσηλευτικών διαγνώσεων κατά NANDA-I Εφαρμογές νοσηλευτικής διεργασίας σε μελέτες περιστατικών.
 • Νοσηλευτική μονάδα (οργάνωση-θάλαμος-εξοπλισμός). Αρχές μηχανικής του ανθρώπινου σώματος. Ετοιμασία κλίνης χωρίς ασθενή.
 • Ασηψία. Υγιεινή χεριών, εφαρμογή και αφαίρεση χειρουργικών γαντιών.
 • Ασηψία. Συσκευασία χειρουργικής μπλούζας για αποστείρωση, Διαχείριση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού.
 • Ασηψία. Λειτουργία και χειρισμός κλιβάνου, συσκευασία σετ εργαλείων για αποστείρωση, προετοιμασία και διατήρηση αποστειρωμένου πεδίου, τοποθέτηση και διαχείριση αντικειμένων σε αποστειρωμένο πεδίο