Παπαγεωργίου Δημήτριος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dpapa@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Κτήριο Κ15 (πολυγωνικό), γραφείο 17

Γ’ Τομέας, “Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική”

Ο κος Δημήτριος Παπαγεωργίου έχει πτυχίο Νοσηλευτικής από το ΤΕΙ Αθήνας (1993), πτυχίο Νοσηλευτικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002) και διδακτορικό δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2007) στο Τομέα της Παθολογίας με έμφαση στις παθήσεις που προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα. Από το 2009 έως και το 2012 υπηρέτησε ως μέλος ΕΠ στον Τομέα της Βασικής Νοσηλευτικής και, από το 2012 έως και σήμερα υπηρετεί στον Τομέα της Παθολογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής, του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σήμερα ανήκει στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.), όπου κατέχει θέση Αναπληρωτή Καθηγητή (ΦΕΚ 2279/04-12-2019) με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Νοσηλευτική με έμφαση στους ασθενείς ΜΕΘ με αναπνευστική ανεπάρκεια». Διδάσκει ή δίδαξε σε προπτυχιακό επίπεδο: Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη, Βασική Αρχές Νοσηλευτικής, Κοινοτική Νοσηλευτική Ι, Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική, Επείγουσα Νοσηλευτική / ΜΕΘ, Διαγνωστική Νοσηλευτική Σημειολογία, Εντατική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Αναπνευστικών Νοσημάτων, Παθοφυσιολογία. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο υπήρξε μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής για το ΠΜΣ «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική» της Ιατρικής Σχολής σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής Α’. Διδάσκει ή δίδαξε στα ΠΜΣ «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική», «Τραύματα κι Έλκη, Θεραπεία και Φροντίδα» του Πα.Δ.Α., «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» του ΕΚΠΑ και «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του ΕΚΠΑ. Η κλινική του εμπειρία (1996 – 2009) προέρχεται από το Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς» σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και στον Τομέα της Εκπαίδευσης, στην Χειρουργική Νοσηλευτική Ειδικότητα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα εξειδικευμένης νοσηλείας ασθενών με αναπνευστική ανεπάρκεια, μηχανικής υποστήριξης αναπνοής και, εντατικής θεραπείας του βαρέως πάσχοντα ασθενή. Τρέχον ερευνητικό ενδιαφέρον η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και υποστήριξης ασθενών ΜΕΘ μετά την έξοδό τους από το Νοσοκομείο με κυριότερους στόχους την έγκαιρη ανίχνευση δυνητικά απειλητικών καταστάσεων, την παραπομπή τους σε Νοσοκομείο για άμεση επανεισαγωγή για αποφυγή δυσμενούς έκβασης, τη μείωση του ποσοστού θνητότητας εκτός ΜΕΘ, την προαγωγή της ασφάλειας των ασθενών και την ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας προς όφελος των ασθενών. Είναι ιδρυτικό μέλος του ερευνητικού «Εργαστηρίου ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών» (1135/τ.Β΄/05-04-2019), στο οποίο εκλέχτηκε Διευθυντής (436/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/11-07-2019). Είναι συγγραφέας και επιμελητής κεφαλαίων σε νοσηλευτικά βιβλία για την ανώτατη εκπαίδευση εγκεκριμένα από το «Εύδοξος» που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια. Έχει δημοσιεύσει αρκετές αυτοδύναμες ελληνικές και ξενόγλωσσες εργασίες στο χώρο της Νοσηλευτικής, όπως και σε πρακτικά Συνεδρίων. Είναι πιστοποιημένος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, ως ανανήπτης και
εκπαιδευτής στη Βασική, Επείγουσα και Εξειδικευμένη Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση.

 

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.