Κοινοτική Νοσηλευτική Ι

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0302

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

Θεωρία 3 - Εργαστ. 4

Μονάδες ECTS:

8

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NURS215/

Καθηγητές Μαθήματος

Φασόη Γεωργία

 

Αξιολόγηση φοιτητών

 1. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

Ερωτήσεις κρίσεως

 1. Προφορική εξέταση στο Εργαστήριο (50%)

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Φασόη Γεωργία, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

Φασόη Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Αδαμακίδου Θεοδούλα, Επίκουρος Καθηγήτρια , Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Καλεμικεράκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Καυγά Άννα, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μαντζώρου Μαριάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πλακάς Σωτήριος, Επίκουρος Καθηγητής,  Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Αποστολάρα Παρασκευή, Λέκτορας,  Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Γερογιάννη Γεωργία, Λέκτορας,  Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Δρακοπούλου Μαριάννα, Λέκτορας,  Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μαντούδη Αλεξάνδρα, Λέκτορας Εφαρμογών, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Περίγραμμα

ΘΕΩΡΙΑ

 • Συστήματα Φροντίδας Υγείας- Γενικά στοιχεία για τις Μορφές Υγειονομικών συστημάτων.
 • Εθνικό Σύστημα Υγείας και μονάδες περίθαλψης-Εισαγωγή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
 • Κοινοτική Νοσηλευτική και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Η Φύση και τα Χαρακτηριστικά της Κοινοτικής Νοσηλευτικής-Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση Κοινοτικής Υγείας-Ρόλος του Κοινοτικού Νοσηλευτή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
 • Πρόληψη-Επίπεδα πρόληψης (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής πρόληψη)- Προαγωγή Υγείας-Ευαισθητοποίηση σε θέματα αγωγής υγείας σε άτομα και ομάδες πληθυσμού
 • Οικογένεια-Καθορισμός της οικογένειας και Οικογενειακές λειτουργίες-Οικογενειακή Δομή-Οικογενειακή Υγεία-Τρόποι αντιμετώπισης των αναγκών υγείας των οικογενειών- Παρεμβάσεις για τη διατήρηση της υγείας του ατόμου και της οικογένειας.
 • Κίνδυνοι Οικογενειακής Υγείας-Έννοιες στον κίνδυνο οικογενειακής υγείας-Σημαντικοί κίνδυνοι οικογενειακής υγείας και Νοσηλευτικές παρεμβάσεις-Κοινοτική νοσηλευτική παρέμβαση για τη μείωση κινδύνου οικογενειακής υγείας (Επισκέψεις στο σπίτι), Κοινοτικοί πόροι.
 • Προγεννητικός έλεγχος-Οικογενειακός προγραμματισμός-Αντισύλληψη και μέθοδοι αντισύλληψης-Κύηση και Νοσηλευτική Φροντίδα Εγκύου, Λεχωίδας στην Κοινότητα.
 • Προαγωγή καλής κατάστασης υγείας νεογνού και βρέφους στην κοινότητα-Μητρικός θηλασμός-Μοντέλα Υποστήριξης του Μητρικού Θηλασμού στην Κοινότητα-Τεχνητή διατροφή και Νοσηλευτική συμβολή.
 • Ανοσοποίηση – Εμβολιασμοί-Πρόληψη και έλεγχος μεταδοτικών νοσημάτων
 • Προαγωγή καλής κατάστασης υγείας νηπίων και παιδιών σχολικής ηλικίας- Νοσηλευτική φροντίδα νηπίου, παιδιού στην Π.Φ.Υ.
 • Πρόληψη παραγόντων κινδύνου και προβλημάτων υγείας της παιδικής ηλικίας (αισθητηριακές διαταραχές, κοινά ορθοπαιδικά προβλήματα, διατροφικά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμός).
 • Νοσηλευτική Φροντίδα εφήβου-Πρόληψη παραγόντων κινδύνου στους εφήβους (εξαρτησιογόνες ουσίες, ανεπιθύμητη κύηση και βίαιες καταστάσεις, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, διατροφικά προβλήματα).
 • Υγεία των ηλικιωμένων-Διατροφή, άσκηση, ύπνος, ανάπαυση.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Περιλαμβάνει εκπαίδευση των φοιτητών, με επίβλεψη εκπαιδευτικών, σε Κέντρα Υγείας, σε Κοινοτικά και Δημοτικά Ιατρεία και σε άλλες δομές που παρέχουν υπηρεσίες  ΠΦΥ στην Κοινότητα.