Οργάνωση & Διοίκηση

Τα Όργανα Διοίκησης του Τμήματος είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση

Απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και τους Εκπροσώπους των Σπουδαστών.

 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος

Απαρτίζεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Τμήματος, τους Διευθυντές των Τομέων, οι οποίοι είναι Καθηγητές, Αναπλ. Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές, και τους εκάστοτε Εκπροσώπους των Σπουδαστών.

 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος κατά το τρέχον  Ακαδημαϊκό έτος  είναι:

 

  1. Φασόη Γεωργία, Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος
  2. Κελέση Μάρθα, Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος
  3. Σταυροπούλου Αρετή, Επίκουρη Καθηγήτρια
  4. Καλεμικεράκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
  5. Χρυσούλα Τσίου, Καθηγήτρια
  6. Βλάχου Ευγενία, Καθηγήτρια
  7. Αικατερίνη Ρυζιώτου, Ε.Τ.Ε.Π
  8. Εκάστοτε εκπρόσωποι σπουδαστών

 

γ) Οι Συνελεύσεις των Τομέων

 

Απαρτίζονται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που διδάσκουν τα αντίστοιχα του γνωστικού αντικειμένου του Τομέα μαθήματα και τον εκάστοτε εκπρόσωπο των σπουδαστών. Το Τμήμα έχει 4 Τομείς.

 

Α΄ Τομέας: “Βασική Νοσηλευτική”

Β΄ Τομέας: “Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας”

Γ΄ Τομέας: “Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική”

Δ΄ Τομέας: “Παιδιατρική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας”

 

δ) Η Γραμματεία του Τμήματος

Η Γραμματεία του τμήματος στελεχώνεται από τους παρακάτω Διοικητικούς Υπαλλήλους:

 

Πόπη Λεωνίδα Προϊσταμένη Γραμματείας
Ευλαμπία Καρδάση Διοικητικός Υπάλληλος
Χρήστος Κοτομάτας Διοικητικός Υπάλληλος
Άννα Λουρμπά Διοικητικός Υπάλληλος
Παναγούλα Μακρή Διοικητικός Υπάλληλος

 

Το Τμήμα στελεχώνεται και απο το παρακάτω Προσωπικό:

Αικατερίνη Ρυζιώτου: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)

 

Η Γραμματεία δέχεται  τους  σπουδαστές  Δευτέρα -Τετάρτη – Παρασκευή 11:00 – 13:00 και τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τη γραμματεία του Τμήματος είναι: 210-5385613 και 210-5385616.