Φασόη Γεωργία

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Πρόεδρος Τμήματος

Β’ Τομέας, “Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας”

Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής.

Η κ. Φασόη, έχει Πτυχίο Νοσηλευτικής ΚΑΤΕΕ, ισότιμο με ΤΕΙ (1980), Πτυχίο ειδικότητας Χειρουργικής Νοσηλευτικής (1987) Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Πτυχίο Νοσηλευτικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990),  Master of Science (2001) στην Δημόσια Υγεία του ΕΚΠΑ και Διδακτορικό δίπλωμα (2010)  το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εργασιακή εμπειρία. Εργάστηκε στο Απολλώνειο Θεραπευτήριο από τον Ιούνιο του 1980 έως και το Δεκέμβριο του 1985. Στη συνέχεια εργάστηκε στο ΤΕΙ Αθήνας μέχρι το 2018 και σήμερα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Διδακτική εμπειρία. Έχει διδάξει Τα μαθήματα Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη (Θεωρία και Εργαστήριο), Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής (Θεωρία και Εργαστήριο), Διαπολιτισμική Νοσηλευτική, Διαγνωστική Νοσηλευτική Προσέγγιση, Προαγωγή και αγωγή Υγείας, Εισαγωγή στην Κοινοτική Νοσηλευτική (Εργαστήριο) και Κοινοτική Νοσηλευτική (Εργαστήριο).

Σήμερα διδάσκει: Προαγωγή Υγείας και Προληπτική Νοσηλευτική, Κοινοτική Νοσηλευτική Ι, Διαπολιτισμική Νοσηλευτική και Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο: Έχει διδάξει το μάθημα Μονάδες τραύματος και Μεθοδολογία της έρευνας στο ΠΜΣ Τραύματα και έλκη Θεραπεία Φροντίδα.

Είναι μέλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), του Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Σ.Ν.Ε.), της Εταιρείας Νοσηλευτικών Σπουδών και της της Ελληνικής Εταιρείας Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΕΝΕΕ).

Το ερευνητικό της έργο άπτεται θεμάτων ογκολογικής Νοσηλευτικής, Ποιότητας ζωής ασθενών με καρκίνο, και Κοινοτικής και Βασικής Νοσηλευτικής.

 

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.