Καλεμικεράκης Ιωάννης

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Β΄ Τομέας, “Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας”

Σπουδές

1.  Διδάκτωρ Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2017).

2. Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης (MSc) στην Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία ΕΣΔΥ/TEI (2006).

3. Πτυχίο Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας (1987).

Εργασιακή εμπειρία

2018 έως σήμερα, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.).

2009 έως 2018 Λέκτορας, Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας & ΠΑ.Δ.Α.

2005 έως 2009 Προϊστάμενος Χειρουργείου, «ΕΑΝΠ Μεταξά».

1991 έως 2005 Νοσηλευτής «ΕΑΝΠ Μεταξά».

1986 έως 1991 Νοσηλευτής, Νοσοκομείο «Παμμακάριστος»..

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακά: Κοινοτική Νοσηλευτική Ι & ΙΙ , Νοσηλευτική Αποκατάσταση, Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας .

Μεταπτυχιακά: Φυσιολογία – Παθοφυσιολογία Τραύματος, Διαχείριση Χρόνιων Ελκών, Διαχείριση Χρονίων Τραυμάτων και Ελκών – Διαβητικό Πόδι, Σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Ειδικά Κλινικά Νοσηλευτικά Θέματα, Νέες Τεχνολογίες στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  • Antonakou, Ariadni, Kalemikerakis, Ioannis, Charcharidou, Maria, & Vasilopoulos, Georgios. (2017). INDICATIONS AND CONTRAINDICATIONS TO THE APPLICATION OF NEGATIVE PRESSURE TO THE TREATMENT OF DIABETIC ULCERS AND PRESSURE ULCERS. PERIOPERATIVE NURSING (GORNA) 6(2), 96–106.
  • Bafe, E., Dousis, E., Kalogianni, A., Govina, O., Kavga, A., & Kalemikerakis, I. (2017). Interventions for preventing and managing of skin lesions after radiation. Hellenic Journal of Nursing Sience, 10(4): 7-20
  • Tsiouris, C. G., Kelesi, M., Vasilopoulos, G., Kalemikerakis, I., & Papageorgiou, E. G. (2017). The efficacy of probiotics as pharmacological treatment of cutaneous wounds: Meta-analysis of animal studies. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 104, 230-239.
  • Govina, O., Vlachou, E., Lavdaniti, M., Kalemikerakis, I., Margari, N., Galanos, A., & Kavga, A. (2017). Psychometric Testing of the Student Evaluation of Clinical Educational Environment Inventory in Greek Nursing Students. Global Journal of Health Science, 9(5), 241.

Άλλες επιστημονικές δραστηριότητες

  • Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου «Νοσηλευτική Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων» του ΠΑ.Δ.Α
  • Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
  • Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας

 

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.