Τσίου Χρυσούλα

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

chrisa-tsiou@hotmail.com

Γ’ Τομέας, “Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική”

Η Χρυσούλα Τσίου αποφοίτησε από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και εκπόνησε την Διδακτορική της Διατριβή στο ίδιο τμήμα (Τομέας Χειρουργικός).

Από το 1982 μέχρι το 1992 εργάστηκε ως Κλινική Νοσηλεύτρια σε Δημόσια Νοσοκομεία, και ακολούθως ως Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια του Νοσοκομείου Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. (1992-2003).

Από το 2003 μέχρι το 2018 υπηρέτησε ως μέλος ΕΠ του Τομέα Παθολογικής-Χειρουργικής Νοσηλευτικής, του Τμήματος Νοσηλευτικής του πρώην ΤΕΙ Αθήνας. Δίδαξε σε προπτυχιακό επίπεδο  τα μαθήματα του τομέα της: Παθολογική Νοσηλευτική, Χειρουργική Νοσηλευτική, Επείγουσα Νοσηλευτική και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Περιεγχειρητική Νοσηλευτική κ.ά., ενώ σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα δίδαξε κυρίως το μάθημα Νευρολογική Νοσηλευτική. Η ίδια στο  πρώην ΤΕΙ Αθήνας υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής (2013) και ως  Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νευρολογικά Νοσήματα-Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις» (2014-2018).

Σήμερα ανήκει στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) όπου κατέχει θέση Τακτικού Καθηγητή Τμήματος Νοσηλευτικής με γνωστικό αντικείμενο “Νοσηλευτική του Ενήλικα και Περιεγχειρητική Νοσηλευτική”. Διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο  τα μαθήματα Χειρουργική Νοσηλευτική και Επείγουσα Νοσηλευτική. Επίσης διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα Νευρολογική Νοσηλευτική. Η ίδια στο (ΠΑ.Δ.Α.) εργάζεται ως  Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νευρολογικά Νοσήματα-Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις», ως μέλος της πενταμελούς Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» και ως μέλος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Η κ. Τσίου εργάστηκε ως κύριο μέλος ερευνητικής ομάδας στο ερευνητικό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ (2004-2006). Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε περισσότερες από 40 επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών. Μέρος του δημοσιευμένου έργου της διαθέτει αναγνωρισιμότητα και απήχηση στη διεθνή επιστημονική κοινότητα καθώς αποδελτιώνεται σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς φήμης με δείκτη απήχησης (Intensive Care Medizine, Journal of Advanced Nursing, Journal of  the Acoustical Society of America κ.ά.). Η ίδια διαθέτει σημαντικό αριθμό ανακοινώσεων σε συνέδρια, και συμμετοχές σε επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων, σε επιστημονικές επιτροπές νοσηλευτικών επιστημονικών περιοδικών και έργο ως reviewer σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.