Α’ Τομέας Μαθημάτων: “Βασική Νοσηλευτική”

Διευθύντρια Τομέα:

Κελέση Μάρθα, Καθηγήτρια

 

Μέλη Τομέα:

  1. Κελέση Μάρθα, Καθηγήτρια
  2. Καμπά Ευρυδίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  3. Σταυροπούλου Αρετή, Επίκουρη Καθηγήτρια
  4. Κορέλη Αλεξάνδρα, Λέκτορας Πανεπιστημίου
  5. Μπίμπου Πολυξένη, Λέκτορας Εφαρμογών
  6. Στεφανίδου Σπυριδούλα, Λέκτορας Εφαρμογών
  7. Στεφάνου Ευαγγελία, Λέκτορας Εφαρμογών
  8. Ρυζιώτου Αικατερίνη, ΕΤΕΠ