ΣΤ' Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΝΟΣ0601 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ΜΕ Θεωρία 3 - Εργαστ. 6 9 Μισουρίδου Ευδοκία, Νταφογιάννη Χρυσούλα
ΝΟΣ0602 Επείγουσα Νοσηλευτική ΜΕ Θεωρία 2 - Εργαστ. 3 5 Τσίου Χρυσούλα
ΝΟΣ0603 Νοσηλευτική Διοίκηση ΜΓΥ Θεωρία 2 2 Δούσης Ευάγγελος, Νταφογιάννη Χρυσούλα
ΝΟΣ0604 Νοσηλευτική Λοιμώξεων ΜΕΥ Θεωρία 2 2 Δοκουτσίδου Ελένη, Μάργαρη Νικολέττα
ΝΟΣ0605 Παιδιατρική ΜΕΥ Θεωρία 2 2  
ΝΟΣ0606 Κλινική Νοσηλευτική Ι (Πρακτική Άσκηση) ΜΕ Εργαστήριο 9 8 Πολυκανδριώτη Μαρία, Τουλιά Γεωργία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΝΟΣ0607.1 Νευρολογική Νοσηλευτική ΜΕ Θεωρία 2 2 Τσίου Χρυσούλα
ΝΟΣ0607.2 Διασυνδετική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ΜΕ Θεωρία 2 2 Δούσης Ευάγγελος, Κουτελέκος Ιωάννης
ΝΟΣ0607.3 Οικονομικά της Υγείας ΜΕ Θεωρία 2 2 Κελέση – Σταυροπούλου Μάρθα